2de graad: Sport

In Sport kan je jouw energie kwijt tijdens de negen uren sport, aangevuld met een pakket wetenschappen en een basis wiskunde.

Studieprofiel

  • De klemtoon ligt op beweging en op wat je daarbij voelt en denkt (bewegingsbeleving). De richting beoogt meer dan sport en is geen specialisatie in één bepaalde sporttak. Je maakt kennis met verschillende sporttakken zoals atletiek, balsporten, turnen, zwemmen.
  • Je krijgt een opleiding waarbinnen fysieke inspanning en een correcte bewegingsuitvoering belangrijk zijn. De verschillende basiseigenschappen (uithouding, kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie) en vaardigheden worden aangeleerd.
  • Er wordt aandacht besteed aan je intellectuele en sociale ontwikkeling. Zo wordt de nadruk gelegd op wiskunde en wetenschappen. Belangrijk zijn fairplay, samenwerking, verantwoordelijkheidszin, leiding geven, aanvaarden van regels, waarden en normen.
  • Het studiepakket is minder theoretisch en wetenschappelijk dan dat van sportwetenschappen (ASO). De beoordelingseisen van de sportvakken vallen wel zwaarder uit. Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Naast de fysieke prestatie wordt er bij de evaluatie rekening gehouden met de vorderingen die je maakt en de juiste attitude die je toont.

Wie kan starten?

Als je het tweede leerjaar met succes gevolgd hebt en je de nodige interesse en aanleg hebt, dan kan lichamelijke opvoeding en sport jouw studierichting worden!

Profiel

  • Je bent in sport geïnteresseerd, fysiek sterk, sociaal en communicatief vaardig.
  • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.
  • Je hebt interesse voor wiskunde en wetenschappelijke vakken.

Wat erna?

Na de tweede graad is de voortzetting van de studierichting het logische vervolg.

Een overgang naar het domein Welzijn en zorg gebeurt het best na het derde jaar. Overgaan na het vierde jaar is haalbaar mits motivatie en ijver.

Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is minder logisch omdat je theoretische achtergrond en / of praktische verwerking van die specifieke richting in de tweede graad hebt gemist.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.