OKAN

OKAN staat voor OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers.

In OKAN krijg je een taalbad Nederlands van minimum één schooljaar. OKAN bereidt je voor op een instap in het reguliere Nederlandstalige onderwijs. Je kan op elk moment van het schooljaar inschrijven.

Je leert en oefent Nederlands op een intensieve manier. Je leert Nederlands om je in Vlaanderen te kunnen integreren maar je krijgt ook schoolse vakken zoals wiskunde, techniek, sport en P.O.. Daarnaast denken we ook aan je toekomst en zoeken we uit wat je talenten en mogelijkheden zijn. Samen met de vervolgschoolcoach zoeken we een studierichting en school die bij jou passen. Tijdens een snuffelstage in het derde trimester mag je 3 weken proeven van die studierichting. Heb je een goede basiskennis Nederlands en heb je een geslaagde snuffelstage achter de rug, dan kan je na minimum één schooljaar doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Waar?

De lessen gaan door op Bernardustechnicum, Campus Gelukstede.
Adres:
Gelukstede 2 
9700 Oudenaarde

Wanneer?

Een lesweek duurt van maandag tot en met vrijdag.

maandag

8.30 u. – 16.35 u.

dinsdag

8.30 u.– 15.45 u.

woensdag

8.30 u.– 12.10 u.

donderdag

8.30 u.– 15.45 u.

vrijdag

8.30 u.– 15.00 u.

 

Lessentabel

Nederlands voor Nieuwkomers
( waarvan wiskunde als vakterminologie )

24u of 26u
2u

Lichamelijke Opvoeding

2u

Plastische Opvoeding

2u

Extra vak: Godsdienst of Frans

2u

Extra vak: Koken, techniek of verkoop

2u

 

Contact?

0489 72 47 76

Directie

Coördinatoren

Vervolgschoolcoaches

Wie kan starten?

  • Je bent minimum 12 jaar en nog geen 18 jaar op 31 december van het schooljaar. (*)
  • Je woont maximum één jaar in België. (*)
  • Nederlands is niet je moedertaal.
  • Je bent maximum 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school. (*)
  • Je kent niet genoeg Nederlands om de lessen in het gewone onderwijs te volgen.

(* Op deze voorwaarde kan een uitzondering gemaakt worden.)

Inschrijvingen

Tijdens het schooljaar kan inschrijven op elke schooldag tussen 8.30 u. en 16 u.

Infofolder

UItgebreide infobrochure