3de graad: Gezondheids- en welzijnswetenschappen (Welzijnswetenschappen)

Studieprofiel

De Gezondheids- en welzijnswetenschappen richt zich tot sociaalvoelende jongeren met interesse voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Je bestudeert de mens als totale persoon, fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel.

Je specifieke vakken omvatten opvoedkunde (psychologie en pedagogiek), verzorging (gezondheid en welzijn) en toegepaste wetenschappen (biologie, chemie en fysica). In de praktijklessen en stages kan je jouw vaardigheden en kennis oefenen.

Je gaat tweemaal twee weken op stage (in kleuterscholen, kinderdagverblijven, rusthuizen en bij mensen met beperkingen) en je maakt kennis met de praktijk door studiebezoeken, inleefdagen, gastsprekers, projecten. Stap voor stap leer je hiermee jouw talenten en interesses kennen.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Sociale en technische wetenschappen hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een andere richting van het algemeen of technisch vormend onderwijs overstappen naar de derde graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen, als je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

Profiel

  • Je hebt belangstelling in welzijnszorg, gezondheidszorg en aanverwante sectoren.
  • Je bent sociaal voelend,  communicatief vaardig en je gaat graag met mensen om.
  • Je bent gemotiveerd om wetenschappelijke kennis op te doen op het vlak van opvoedkunde, verzorging en toegepaste wetenschappen.

Wat erna?

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is.

  • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Gezondheids- en welzijnswetenschappen sluit goed aan bij professionele opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en welzijnssector. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
  • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sense-opleiding, een zevende jaar beroeps of hoger beroepsonderwijs (HBO5).
  • Als je op basis van dit diploma wil gaan werken kan dit, want je voldoet aan de kwalificatievereisten voor de verzorgende personeelsleden van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.