2de graad: Sociaal-technische wetenschappen (Maatschappij en welzijnswetenschappen)

Studieprofiel

Sociale en technische wetenschappen biedt een brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Je staat in voor de materiële ondersteuning.

Je specifieke vakken worden onderverdeeld in drie groepen.

  • In natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.
  • In sociale wetenschappen krijg je een maatschappelijke en sociale vorming, met thema’s als het verkennen van de eigen mogelijkheden, passend communiceren, de verschillende leerprocessen, het menselijk gedrag, rechten en plichten, diversiteit.
  • In huishoudkunde (theorie) en voeding (praktijk) wordt de voeding in al zijn facetten benaderd. Er wordt gewerkt met producten en aangepaste apparatuur. Je leert naast de technieken de theoretische onderbouw aan.

Wie kan starten?

Als je het tweede leerjaar met succes gevolgd hebt en je de nodige interesse en aanleg hebt, dan kan Sociale en technische wetenschappen jouw studierichting worden!

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen, je kan emoties bespreekbaar maken en je bent bereid om in groep samen te werken.
  • Je bent creatief en presenteert dit met plezier aan anderen.

Wat erna?

Het logisch vervolg na de tweede graad Sociale en technische wetenschappen is een studierichting binnen het domein Welzijn en zorg. In onze school bieden we in de derde graad technische vorming Gezondheids- en welzijnswetenschappen aan. Als beroepsopleiding kan je kiezen voor verzorging.

Een overgang naar een technische richting binnen een ander domein, zoals bv. Lichamelijke opvoeding en sport of Mechanische vormgevingstechnieken is minder logisch maar niet onmogelijk als je enkele specifieke vakinhouden bijwerkt. Hoe vroeger deze overgang gebeurt, hoe meer kans op slagen je hebt.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.