3de graad: Verzorging

Studieprofiel

De beroepsopleiding verzorging bereidt jou voor op een job in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg. Je krijgt weinig algemeen vormende vakken, want de klemtoon ligt op de praktijk.

Je leert omgaan met jezelf, met collega’s en met mensen die dagelijks zorg nodig. In deze opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je schenkt aandacht aan relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen.

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met collega’s, in het klaarmaken van kindervoeding en andere maaltijden. Je leert over EHBO, gezonde voeding, de basis van dieetleer. Je wordt wegwijs gemaakt in het sociaal recht, je rechten en plichten, het gezondheidsrecht.

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie . Je raakt vertrouwd met zorgsituaties bij kinderen in kinderdagverblijven en bij bejaarden in rusthuizen.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Verzorging-voeding (BSO) of leerlingen uit de tweede graad Sociale en technische wetenschappen (TSO) hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een andere richting overstappen naar de derde graad verzorging, als je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

Profiel

  • Je wil verzorgende worden.
  • Je bent communicatief vaardig.
  • Je werkt graag met mensen en staat open voor hun leefwereld.

Wat erna?

Verzorging is een beroepsopleiding. Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.

Hiermee kan je aan de slag op de arbeidsmarkt, bv. als verzorgende in de ouderenzorg, de kinderopvang en de thuiszorg. De tewerkstelling ligt wel laag omdat de sector een hogere kwalificatie vraagt.

Je kan een hogere kwalificatie halen met een zevende jaar of een hogere beroepsopleiding.

  • Wanneer je succesvol een zevende jaar volgt, wordt jouw getuigschrift omgezet in een diploma secundair onderwijs. Op onze school heb je de keuze tussen een zevende jaar met kinderen (Kinderzorg) of met bejaarden (Thuis- en bejaardenzorg).
  • Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) is een studieniveau tussen secundair en hoger onderwijs. Je kan er een aantal sociale opleidingen volgen, zoals verpleegkundige (o.a. in het Sint-Vincentius te Oudenaarde).