3de graad: Planttechnische wetenschappen (Agrotechnieken plant)

Studieprofiel

Een richting die eindigt op wetenschappen is een doorstroomrichting. De wetenschappelijke, brede en veelzijdige vorming bereiden je voor op een vervolgstudie.

  • Je leert tuinen, parken en andere groene ruimten zoals gazons, borders en plantsoenen aanleggen en onderhouden. Er is aandacht voor de aanleg van verhardingen, rioleringen, vijvers en infrastructuurwerken.
  • Het telen en verzorgen van bloemen, sierplanten- en bomen, groenten en fruitbomen komen aan bod. Je leert de principes van groei en vermeerdering, een teeltplanning opstellen en controleren. Je ziet wat planten nodig hebben om te groeien, wat de invloed is van bodem, klimaat en bemesting. Je verwerft kennis over ziektes en gebreken, hoe ze herkennen, voorkomen en behandelen.
  • Je maakt sierstukken met bloemen en planten. Je werkt met tuinbouwmachines en -installaties. Het onderhoud en kleine herstellingen worden je aangeleerd.
  • Je leert een tuinbouwbedrijf organiseren en op een economisch verantwoorde manier leiden. Je houdt hierbij rekening met milieu, kwaliteit, en wetgeving. Je leert plannen, coördineren en controleren. Je maakt kennis met boekhouding, investeren, kostprijs berekenen.

Via praktijkoefeningen en stages krijg je de kans om de theorie toe te passen in concrete praktijksituaties. 

Wie kan starten?

De logische vooropleiding is Plant-, dier- en milieutechnieken of Biotechnische wetenschappen uit het domein toegepaste wetenschappen.

Maar je kan instappen wanneer je slaagt in de tweede graad algemene en technische vorming én als je beschikt over de nodige interesse en vaardigheden.

Profiel

  • Je hebt interesse in tuinbouw en wilt op termijn graag in die sector werken.
  • Je hebt interesse voor het kweken en verzorgen van planten in ruime betekenis (fruit, groenten, bloemen, bomen, tuinen) of in de aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
  • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid en je hebt een voldoende basis voor toegepaste wetenschappen.
  • Je bent bereid om binnen en buiten te werken.

Wat erna?

Planttechnische wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is na de derde graad.

  • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Planttechnische wetenschappen sluit goed aan bij professionele opleidingen in landschaps- en tuinarchitectuur en agro- en biotechnologie.

Deze studierichting bereidt jou ook voor om onmiddellijk aan de slag te gaan, als technisch medewerker in diverse soorten ondernemingen (productiebedrijven, aannemersbedrijven, bloemen- en tuincentra) of bij openbare diensten. Je verwerft de basisvaardigheden om zelfstandig een tuinbouwbedrijf te runnen of voor een tewerkstelling in de polyvalente tuinbouwsector (bedrijven, veilingen, proefbedrijven, stedelijke of provinciale groendiensten).

Door het volgen van een specialisatiejaar kan je jouw kansen verhogen. Zo kan je kiezen voor een Sense-opleiding, een zevende jaar beroeps of hoger beroepsonderwijs (HBO5).