3de graad: Natuur- en groentechnische wetenschappen

In het Bernardustechnicum is natuur- en groentechnische wetenschappen één van de drie theoretische studierichtingen binnen het domein land-, tuinbouw en milieu.

Studieprofiel

Een richting die eindigt op wetenschappen is een doorstroomrichting. De wetenschappelijke, brede en veelzijdige vorming bereiden je voor op een vervolgstudie. Dankzij het vak bedrijfsbeheer kan je na de derde graad als zelfstandige aan de slag.

  • Verschillende natuur-, landschapstypes en biotopen komen aan bod zoals natuurgebieden, bossen, parken en plantsoenen, wegbermen, oevers, stromend en stilstaand water, heide, grasland, slikken en schorren, kust, duinen.
  • Je bestudeert de fauna en flora in deze gebieden. Je leert zowel zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en insecten als bomen, struiken, heesters, bloemen, kruiden determineren.
  • Door het uitvoeren van beheerswerken in biotopen wordt duidelijk hoe de mens die relatie kan bijsturen of verstoren. Je leert communiceren over je werk met landbouwers, recreanten, natuurliefhebbers. Je leert de open ruimte beheren.
  • Omdat natuur- en landschapsbeheer meestal teamwerk is, leer je naast plannen, een team coördineren en het plan in team uitvoeren.
  • Je leert op een veilige manier werken met machines en gereedschappen. Ook het onderhoud en kleine herstellingen komen aan bod.

Via praktijkoefeningen en stages krijg je de kans om de theorie toe te passen in concrete praktijksituaties. 

Wie kan starten

De logische vooropleiding is plant-, dier- en milieutechnieken of biotechnische wetenschappen uit het domein toegepaste wetenschappen.

Maar je kan instappen wanneer je slaagt in de tweede graad algemene en technische vorming én als je beschikt over de nodige interesse en vaardigheden.

Profiel

  • Je hebt een voldoende aanleg voor de toegepaste wetenschappen, biologie, chemie en fysica.
  • Je hebt een ruime interesse in de natuur, natuurbeheer en ecologie.
  • Je wil de relatie tussen levende wezens en hun leefmilieu bestuderen.

Wat erna

Natuur- en groentechnische wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is na de derde graad.

  • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Natuur- en groentechnische wetenschappen sluit aan bij professionele opleidingen in milieuzorg en agro- en biotechnologie.

Deze studierichting bereidt jou ook voor om onmiddellijk aan de slag te gaan. Er zijn tewerkstellingskansen in de dienstensector in het segment groen-, landschaps- of natuurbeheer. Je kan soms aan de slag als technisch beambte in allerlei natuurprojecten die de overheden opzetten. Het is een goede voorbereiding om deel te nemen aan het examen voor natuur- en boswachter.

Door het volgen van een specialisatiejaar kan je jouw kansen verhogen. Zo kan je kiezen voor een Sense-opleiding, een zevende jaar beroeps of hoger beroepsonderwijs (HBO5).