3de graad: Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (Agrotechnieken dier)

Studieprofiel

Een richting die eindigt op wetenschappen is een doorstroomrichting. De wetenschappelijke, brede en veelzijdige vorming bereiden je voor op een vervolgstudie.

 • In het vak akkerbouw leer je hoe tal van gewassen (granen, maïs, bieten, openluchtgroenten) gezaaid, verzorgd en verwerkt worden. In ‘veeteelt’ leer je dieren (rundvee, varkens, schapen, geiten, konijnen, pluimvee) verzorgen, voederen.
 • Er wordt aandacht besteed aan ziektes en plagen en de manier waarop die bestreden worden.
 • Je verneemt aspecten van een goede bedrijfsvoering, zoals investeringsbehoefte, kostprijsberekening, planning en coördinatie, kwaliteitsbewaking, respect voor de dieren.
 • Ook het onderhoud van de bedrijfsuitrusting en de gebouwen komt aan bod.
 • Je kan twee uren uitdieping kiezen afhankelijk van je interesse (landbouw of dier).

Via praktijkoefeningen en stages krijg je de kans om de theorie toe te passen in concrete praktijksituaties. 

Wie kan starten?

De logische vooropleiding is Plant-, dier- en milieutechnieken of biotechnische wetenschappen uit het domein toegepaste wetenschappen.

Maar je kan instappen wanneer je slaagt in de tweede graad algemene en technische vorming én als je beschikt over de nodige interesse en vaardigheden.

Profiel

 • Je hebt interesse in landbouw en wilt op termijn graag in die sector of op een boerderij werken.
 • Je hebt interesse voor het kweken en verzorgen van dieren, het zaaien en oogsten van gewassen.
 • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.
 • Je kan op een veilige manier werken met landbouwmachines.
 • Je bent bereid om binnen en buiten te werken.

Wat erna?

Dier- en landbouwtechnische wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is na de derde graad.

 • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Dier- en landbouwtechnische wetenschappen sluit goed aan bij professionele opleidingen in de agro- en biotechnologie. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
 • Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je een master of professionele bachelor aanvatten. Een goede keuze maken is van belang.

Deze studierichting bereidt jou ook voor om onmiddellijk aan de slag te gaan. Er zijn tewerkstellingskansen als technisch of leidinggevende medewerker in bedrijven gespecialiseerd in intensieve veehouderij, akkerbouwteelten, landbouwmechanisatie, verkoop en de verwerking van landbouwproducten, toelevering van grondstoffen of bij openbare diensten.

Door het volgen van een specialisatiejaar kan je jouw kansen verhogen. Zo kan je kiezen voor een Sense-opleiding, een zevende jaar beroeps of hoger beroepsonderwijs (HBO5).