2de graad: Plant-, dier- en milieutechnieken

Plant-, dier- en milieutechnieken richt zich tot leerlingen met een interesse voor praktisch werk binnen en buiten in de landbouw (veeteelt, machines, grondbewerkingen, landbouwteelten), tuinbouw (groenten, bloemen, fruit, tuinaanleg of -onderhoud), de natuur en met huisdieren.

Studieprofiel

Naast algemene vakken en een basispakket wetenschappen leer je in de tweede graad de drie componenten grondiger kennen.

 • In het vak plant verwerf je basiskennis over de levensprocessen van verschillende planten. Je leert de planten vermeerderen, voeden, verzorgen.
 • Het vak dier biedt je inzicht in de wereld van de dieren, hun gedrag, welzijn, voeding, huisvesting. Je leert de dieren voederen, huisvesten, verzorgen.
 • Het vak milieu bestudeert de verschillende invloedsfactoren op ons milieu. Je verwerft inzicht in de invloed van de bodem, het klimaat en de chemische processen op het ecosysteem.

Verder leer je basisvaardigheden zoals hout- en metaalbewerking, lassen, metselen, elektriciteit en onderhoud van motoren. Zo word je voorbereid om op een veilige manier om te gaan met handgereedschappen, machines en installaties in de landbouw-, tuinbouw- en groensector.

Wie kan starten?

Als je het tweede leerjaar met succes gevolgd hebt en je de nodige interesse en aanleg hebt, dan kan Plant, dier-en milieutechnieken jouw studierichting worden!

Leerlingen die in de eerste graad de optie agrotechnieken gevolgd hebben, hebben al een voorsmaak gekregen, maar deze vooropleiding is geen noodzaak om met succes de tweede graad aan te vatten.

Profiel

 • Je hebt interesse in land- en tuinbouw en wilt op termijn graag in die sector werken.
 • Je hebt een liefde voor de natuur in brede zin, voor plant, dier en milieu.
 • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.
 • Je bent bereid om praktisch werk te verrichten in de agrarische sector (binnen in serres, buiten op de velden).

Wat erna?

Na de tweede graad kan je op technisch niveau een specifieke keuze maken:

 • Dier- en landbouwtechnische wetenschappen
 • Planttechnische wetenschappen.

Als de theorie je te zwaar valt, kan je overschakelen naar een beroepsopleiding binnen dit domein. In de derde graad heb je twee mogelijkheden:

 • Landbouw,
 • Tuinbouw en groenvoorziening.

Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is minder logisch omdat je theoretische achtergrond en / of praktische verwerking van die specifieke richting in de tweede graad hebt gemist.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.