7de jaar: Veehouderij en landbouwteelten

Tijdens het specialisatiejaar Veehouderij en landbouwteelten doe je veel praktijkervaring op in akkerbouw en veeteelt.

Studieprofiel

Je wordt opgeleid tot technisch medewerker of bedrijfsverzorger. Zo kan je na enkele jaren ervaring zelfstandig een landbouwbedrijf leiden als veehouder en / of akkerbouwer.

Je krijgt een beperkt aantal uren algemene vakken, zodat voldoende tijd overblijft voor je specialisatie met aandacht voor praktijkoefeningen, projectwerk en stages.

  • Je leert de bedrijfsadministratie voor een land- of tuinbouwonderneming bijhouden en bedrijfscommunicatie uitvoeren. Je verwerkt de nodige wetgeving.
  • Je vervolmaakt je in het gebruiken, bedienen, afstellen, onderhouden van landbouwmachines en -installaties.
  • Je doet ervaring op in het opstellen en uitvoeren van een teeltplanning, in het commercialiseren van akkerbouwproducten.
  • Je leert de verzorging van de landbouwhuisdieren van A tot Z opnemen.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de derde graad Landbouw (BSO) of uit de technische richting Dier- en landbouwtechnische wetenschappen hebben de logische voorbereiding. Ook leerlingen uit het domein Toegepaste wetenschappen die de studierichting Biotechnische wetenschappen hebben gevolgd, kunnen dit zevende jaar aanvatten.

Vanuit een andere studierichting is de overgang naar Veehouderij en landbouwteelten in de meeste gevallen niet logisch, maar de toelatingsklassenraad kan elders verworven competenties in positieve zin laten doorwegen.

Wat erna?

Bij het succesvol beëindigen van het zevende jaar Veehouderij en landbouwteelten wordt jouw studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs omgezet in een diploma. Je kan op verschillende manieren aan de slag:

  • zelfstandig ondernemer in de veehouderij, akkerteelten, landbouwmechanisatie, veehandelaar, handelaar in veevoeders,
  • technisch medewerker bij bedrijven gespecialiseerd in de verkoop en de verwerking van landbouwproducten of toelevering van grondstoffen,
  • medewerker bij openbare diensten, zoals proefcentra, mestbank, melkcontrole,
  • bedrijfsverzorger (waarbij je een korte of lange periode een bedrijfsleider vervangt).

Een aantal leerlingen studeert nog verder.