7de jaar: Tuinaanleg en -onderhoud

Tijdens het specialisatiejaar Tuinaanleg en -onderhoud doe je veel praktijkervaring op als tuinier en groenarbeider.

Studieprofiel

Je krijgt een beperkt aantal uren algemene vakken, zodat voldoende tijd overblijft voor je specialisatie met aandacht voor praktijkoefeningen, projectwerk en stages.

 • Aan de hand van tuin- en beplantingsplannen realiseer je de aanleg van groene ruimten.
 • Je leert meer over de aanleg van de nodige wegverhardingen, rioleringen, bekabeling, vijvers en andere infrastructuurwerken.
 • Ook het plaatsen van bekabeling voor tuinverlichting of waterpompen, het aanleggen van rioleringen, wegverhardingen of het uitgraven en aanleggen van terrassen en vijvers horen hierbij.
 • Je leert de nodige machines kennen, bedienen, onderhouden, afstellen en controleren.
 • Het bedienen, besturen, onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines wordt ingeoefend.
 • Je verwerft de rijvaardigheid om landbouwvoertuigen op de openbare weg en op privéterreinen te besturen.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de derde graad Tuinbouw en groenvoorziening (BSO) of uit de technische richtingen Planttechnische wetenschappen en Natuur- en groentechnische wetenschappen hebben de logische voorbereiding. Ook leerlingen uit het domein Toegepaste wetenschappen die de studierichting Biotechnische wetenschappen hebben gevolgd, kunnen dit zevende jaar aanvatten.

Vanuit een andere studierichting is de overgang naar Tuinaanleg en -onderhoud in de meeste gevallen niet logisch, maar de toelatingsklassenraad kan elders verworven competenties in positieve zin laten doorwegen.

Wat erna?

Bij het succesvol beëindigen van het zevende jaar Tuinaanleg en -onderhoud wordt jouw studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs omgezet in een diploma. Je kan op verschillende manieren aan de slag:

 • tuinier bij openbare groendiensten (steden en gemeenten, provincie, e.a.),
 • tuinier in de privésector,
 • zelfstandig tuinaannemer (na enige jaren ervaring),
 • technisch medewerker in een tuincentrum,
 • medewerker van bedrijven gespecialiseerd in de verkoop en verwerking van tuinbouwproducten of toelevering van grondstoffen en materialen.

Een aantal leerlingen studeert nog verder.