3de graad: Plant en milieu (Tuinbouw en groenvoorziening)

De beroepsopleiding 'Plant en milieu' bereidt jou voor op een brede waaier van beroepen in de tuinbouwsector. Je ontwikkelt de competenties van een beginnende tuinier en groenarbeider.

Studieprofiel

Je krijgt weinig algemene vakken, want de nadruk ligt op je specifieke vakken met aandacht voor praktijkoefeningen, projectwerk en stages.

 • Je leert tal van tuinbouwproducten kennen, telen, verzorgen, marktklaar maken, commercialiseren.
 • Je steekt plantenkennis op, leert tuinplannen begrijpen en concreet uitwerken.
 • Je leert de basiskennis van openbaar groen, je leert dit aan te leggen en te onderhouden.
 • Je maakt bloemen- en plantencreaties en leert hoe deze aan de man te brengen.
 • Het bedienen, onderhouden, afstellen en controleren van tuinbouwmachines wordt ingeoefend.
 • Je verwerft de rijvaardigheid om tuinbouwvoertuigen op de openbare weg en op privéterreinen te besturen.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Plant, dier en milieu (BSO) of leerlingen uit de tweede graad Plant-, dier- en milieutechnieken (TSO) hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een andere richting overstappen naar de derde graad tuinbouw en groenvoorziening, als je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

Profiel

 • Je hebt interesse in de tuinbouw (fruit, groenten, bloemen, bomen, tuinen).
 • Je wil met de nodige zorg planten kweken en verzorgen, akkers bewerken en veldvruchten oogsten m.b.v. allerlei machines.
 • Je wil later tuinen en parken aanleggen, op termijn een eigen bedrijf leiden, werken in een stedelijke of gemeentelijke groendienst of in een tuincentrum.
 • Je hebt een gezonde dosis werklust en een voldoende doorzettingsvermogen.

Wat erna?

Tuinbouw is een beroepsopleiding. Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift  van de derde graad secundair onderwijs. Je behaalt de kwalificatie van tuinbouwer en kan onmiddellijk aan de slag in de tuinbouwsector.

Heel wat leerlingen kiezen ervoor om een hogere kwalificatie te halen. Dit kan je doen met een zevende jaar of een andere hogere beroepsopleiding.

 • Wanneer je succesvol een zevende jaar volgt, wordt jouw getuigschrift omgezet in een diploma secundair onderwijs. Op onze school bieden we tuinaanleg en -onderhoud aan.