3de graad: Landbouw (Dier en milieu)

De beroepsopleiding Landbouw bereidt jou voor om als beginnend bedrijfsverzorger te werken in een landbouwbedrijf.

Studieprofiel

Je krijgt weinig algemene vakken, want de nadruk ligt op je specifieke vakken met aandacht voor praktijkoefeningen, projectwerk en stages.

  • Je doet ervaring op in de verzorging van landbouwdieren. Je krijgt les over hun voeding en leert ze voederen. Het fokken, het huisvesten en het herkennen van ziektes komen aan bod.
  • Je leert akkerbouwgewassen verzorgen, verwerken en commercialiseren. Het bewerken van de bodem, het zaaien, telen en planten, het aanleggen van een weide worden aangeleerd.
  • Het bedienen, besturen, onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines wordt ingeoefend. Je verwerft de rijvaardigheid om landbouwvoertuigen op de openbare weg en op privéterreinen te besturen.
  • Je kan twee uren uitdieping kiezen afhankelijk van je interesse (landbouw of dier).

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Plant, dier en milieu (BSO) of leerlingen uit de tweede graad Plant-, dier- en milieutechnieken (TSO) hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een andere richting overstappen naar de derde graad landbouw, als je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

Profiel

  • Je hebt een liefde voor de natuur, voor plant, dier en milieu.
  • Je hebt belangstelling om akkers te bewerken en veldvruchten te oogsten met behulp van allerlei machines. Je wil met de nodige zorg dieren verzorgen.
  • Je hebt interesse om op termijn in de landbouwsector te werken of een eigen bedrijf te leiden.
  • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.
  • Je hebt een gezonde dosis werklust en een voldoende doorzettingsvermogen.

Wat erna?

Landbouw is een beroepsopleiding. Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. Je behaalt de kwalificatie van landbouwer en kan onmiddellijk aan de slag als bedrijfsverzorger op een landbouwbedrijf.

De gemiddelde tewerkstellingsgraad verschilt van jaar tot jaar. Daarom kiezen heel wat leerlingen ervoor om een hogere kwalificatie te halen. Dit kan je doen met een zevende jaar of een andere hogere beroepsopleiding.

  • Wanneer je succesvol een zevende jaar volgt, wordt jouw getuigschrift omgezet in een diploma secundair onderwijs. Op onze school bieden we veehouderij en landbouwteelten aan.