2de graad: Plant, dier en milieu

Plant, dier en milieu is een praktijkgerichte beroepsopleiding met weinig algemene en veel specifieke vakken.

Studieprofiel

De richting richt zich tot leerlingen die houden van de natuur en het buitenleven en die de handen uit de mouwen willen steken. In de tweede graad krijg je lessen over alle componenten (plant, dier en milieu). Pas in de derde graad maak je een concretere keuze.

  • In het vak plant verwerf je kennis over de levensprocessen van verschillende planten. Je leert de planten herkennen en benoemen, vermeerderen en verzorgen. Je krijgt de basis van tuinaanleg.
  • Het vak dier biedt inzicht in de wereld van de dieren, hun gedrag, welzijn, voeding, huisvesting. Je leert respectvol omgaan met de dieren, hen voederen, vermeerderen, huisvesten, verzorgen.
  • Het vak milieu bestudeert de verschillende invloedsfactoren op ons milieu. Je verwerft inzicht in de bodemkunde, het klimaat, de bemestingsleer en hun invloed op het ecosysteem.

Verder leer je basisvaardigheden zoals hout- en metaalbewerking, lassen, metselen, elektriciteit en onderhoud van motoren. Je wordt voorbereid om op een veilige manier om te gaan met producten, handgereedschappen, machines en installaties in de landbouw-, tuinbouw- en groensector.

Wie kan starten?

Iedereen die voldoet aan de instapvereisten voor de tweede graad beroepsopleidingen (BSO) kan hier terecht, in het bijzonder de leerlingen die in de eerste graad de technische studierichting Agrotechnieken of de beroepsopleiding Land- en tuinbouw gevolgd hebben.

Profiel

  • Je hebt een liefde voor de natuur, voor plant, dier en milieu.
  • Je hebt belangstelling voor het kweken, verzorgen en verkopen van planten en dieren of mee te werken aan het onderhoud van groene ruimtes.
  • Je hebt interesse om op termijn in de groene sector (tuincentrum, landbouwbedrijf, groendienst, tuinaanlegbedrijf) te werken of een eigen bedrijf te leiden.
  • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.

Wat erna?

De meest voor de hand liggende keuze na de tweede graad Plant, dier en milieu is een beroepsrichting binnen hetzelfde domein. Je kan op onze school een keuze maken tussen

  • Landbouw,
  • Tuinbouw en groenvoorziening.