3de graad: Handel (Bedrijfswetenschappen)

Studieprofiel

Deze richting bereidt jou voor op een verdere studie in het hoger onderwijs. De brede vorming is gebaseerd op twee pijlers.

 • Je verwerft een grondige beheersing van de moderne talen met de nadruk op praktische kennis en vaardigheden. Want het bedrijfsleven hecht veel belang aan een vlotte communicatie, mondeling en schriftelijk, in de eigen taal en in de vreemde talen. In vergelijking met Boekhouding-informatica zijn er meer lestijden zakelijke communicatie en talen.
 • De nadruk ligt op de bedrijfsgerichte vorming. Deze vorming omvat drie delen:
  • een commercieel deel met aandacht voor de economische omgeving van de onderneming, haar doelstellingen, stakeholders,
  • een administratief gedeelte met de afhandeling van de administratie, het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming, aankopen en verkopen,
  • een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van een onderneming, zoals wetgeving, fiscaliteit, buitenlands beleid, investeringsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid.

Als je voldoet aan de voorwaarden van de checklist bedrijfsbeheer, krijg je op het einde van het zesde jaar het attest bedrijfsbeheer.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Handel hebben de logische voorbereiding.  

Kom je uit de richting Handel-talen, dan moet je in staat zijn om je achterstand voor wiskunde en boekhouden via een individueel programma weg te werken.

Je kan uit een richting van het algemeen vormend onderwijs of uit een technische richting van een ander domein overstappen naar de derde graad Handel, als

 • je bereid bent een achterstand voor informatica en bedrijfseconomie (boekhouden) weg te werken,
 • je beschikt over de nodige interesse en aanleg.

Profiel

 • Je hebt aanleg en interesse voor economie, boekhouden en toegepaste informatica.
 • Je hebt een behoorlijke wiskundige basis, voldoende aanleg en belangstelling voor de wiskunde.
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je praat graag met mensen en bent vlot in de omgang.
 • Je durft je uit te drukken in de moderne vreemde talen Frans, Engels, Duits.

Wat erna?

Handel is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is na de derde graad.

 • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Handel sluit goed aan bij professionele opleidingen in de economische sector. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
 • Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je een master of professionele bachelor aanvatten. Een goede keuze maken is van groot belang.

Deze studierichting bereidt jou ook voor op het beroep van commercieel-administratieve medewerker. Er zijn wel weinig directe tewerkstellingskansen. Door het volgen van een specialisatiejaar kan je jouw kansen verhogen.

 • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sense-opleiding, een zevende jaar beroeps of hoger beroepsonderwijs (HBO5).