3de graad: Boekhouden-informatica

In het Bernardustechnicum is Boekhouden-informatica één van de drie theoretische studierichtingen binnen het domein Handel en informatica.  

Studieprofiel

Deze richting bereidt jou voor op een verdere studie in het hoger onderwijs. De brede vorming is gebaseerd op drie pijlers.

 • Je verwerft een grondige beheersing van de moderne talen met de nadruk op praktische kennis en vaardigheden. In vergelijking met handel zijn er minder lestijden zakelijke communicatie en talen.
 • De toegepaste informatica is uitgebreider en omvat naast de traditionele pakketten (tekstverwerking, rekenblad, presentatievormen, internet) intensievere onderdelen, zoals database-ontwerp, webdesign en programmeren.  Je aanleg voor de wiskunde moet meer dan middelmatig zijn.
 • Binnen het vak bedrijfseconomie leer je de boekhouding kennen als beleidsinstrument en intensief gebruiken bij de dagelijkse werking van een onderneming.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Handel hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een richting van het algemeen vormend onderwijs of uit een technische richting van een ander domein overstappen naar de derde graad Boekhouden-informatica, als

 • je een voldoende sterk pakket wiskunde hebt gevolgd,
 • je bereid bent een achterstand voor informatica en bedrijfseconomie (boekhouden) weg te werken,
 • je beschikt over de nodige interesse en aanleg.

Profiel

 • Je hebt aanleg en interesse voor boekhouden en toegepaste informatica.
 • Je hebt een behoorlijke wiskundige basis, voldoende aanleg en belangstelling voor de wiskunde.
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
 • Je durft je uit te drukken in de moderne vreemde talen Frans, Engels, Duits.

Wat erna?

Boekhouden-informatica is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is na de derde graad.

 • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Boekhouden-informatica sluit goed aan bij professionele opleidingen in de economische sector. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
 • Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je een master of professionele bachelor aanvatten. Een goede keuze maken is van groot belang.

Deze studierichting bereidt jou ook voor op het beroep van boekhoudkundig bediende. Er zijn wel weinig directe tewerkstellingskansen. Door het volgen van een specialisatiejaar kan je jouw kansen verhogen.

 • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sense-opleiding, een zevende jaar beroeps of hoger beroepsonderwijs (HBO5).