Dagindeling

Een normale schooldag is als volgt ingedeeld

Vanaf 7.45 uur voorzien we in toezicht op het schooldomein. Na de schooluren is er in toezicht voorzien tot 17.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag slechts tot 17 uur.

Je komt langs de kortste én veiligste weg naar school en houdt je aan het verkeersreglement. Blijf niet tot het laatste nippertje rondhangen in de stad. Belemmer nergens het verkeer noch op de weg, noch op de stoepen en parkeerruimten.

7.45 uur De schoolpoort gaat open. Fietsers moeten aan het hek / de schoolpoort afstappen en hun fiets in de fietsenstalling plaatsen. Ook bromfietsen hebben een vaste standplaats
8.25 uur Alle leerlingen moeten op school zijn.
08.30 uur Begin van de lessen.
09.20 uur Begin van het tweede lesuur. Als je van klas moet veranderen, doe je dat zonder aarzelen. Indien je in hetzelfde klaslokaal blijft, gedraag je je zoals het hoort, ook al is er niet onmiddellijk een leerkracht aanwezig.
10.10 uur Recreatie. Je verlaat de klas en gaat rustig naar de speelplaats. Gooi niets op de speelplaats. Er zijn voldoende vuilnisbakken aanwezig.
10.25 uur Begin derde lesuur
11.15 uur Begin vierde lesuur
12.05 uur Start van het vijfde lesuur of aanvang middagpauze.  Na de maaltijd is er een recreatie voorzien tot 13.00 uur. De externen zijn ten laatste om 12.55 uur terug op school.
12.55 uur Start middagpauze indien je een vijfde lesuur had.  Na de maaltijd is er een recreatie voorzien tot 13.50 uur. De externen zijn ten laatste om 13.45 uur terug op school
13.00 uur Begin van het zesde lesuur als je reeds middagpauze had.
13.50 uur Begin van het zevende lesuur.
14.40 uur Recreatie.
14.55 uur Begin van het achtste lesuur.
15.45 uur Einde van de lestijd voor de eerste graad of begin van het negende lesuur (tot maximaal 16.35 uur).
Na de lestijd neem je je boekentas en sporttas mee naar huis. Na de schooltijd ga je onmiddellijk naar huis.
De schoolverzekering zal slechts tussenkomen indien je je binnen een redelijke tijd en langs de normale weg naar huis begeeft.
Leerlingen uit de tweede & derde graad kunnen huiswaarts om 15.45 uur indien de leerkracht van het 9de lesuur afwezig is. Dit kan enkel wanneer er een schriftelijke toestemming werd gegeven bij het begin van het schooljaar en indien er geen vervangingsles is voorzien.
15.55 uur Studiegelegenheid tot 17.30 uur.