Samen ondersteuning bieden

 

Kompas

In het kompas werken leerlingenbegeleiders en studieprefecten. We gaan aan de slag met dezelfde leerlingenpopulatie, maar vanuit een andere invalshoek.

HET KOMPAS 
 

Leerlingenbegeleider

We ondersteunen de titularis / vakleerkracht bij het begeleiden van de leerling / klasgroep.

Als LEERLINGENBEGELEIDER hebben we een BEGELEIDENDE,ONDERSTEUNENDE en COÖRDINERENDE ROL.

We zijn een aanspreekpunt voor leerlingen met specifieke problemen. We oordelen of we de leerling kunnen begeleiden zonder aan hulpverlening te doen.

Op schoolniveau zijn we een zorgcoordinator: we helpen bij de ontwikkeling van de zorgvisie werken daarbij procedures en structuren uit, zijn een verbindingsfiguur tussen de verschillende actoren, organiseren overleg...

 

Als LEERLINGENBEGELEIDER zijn we een belangrijke PARTNER bij : 

 • Individuele gesprekken
 • Psychosociale begeleiding
 • Ondersteunen sociale vaardigheden van de leerling
 • Samenwerking met ondersteunings- en expertisenetwerken
 • Zorgtrajecten met verslag of gemotiveerd verslag 
 • Maatregelen fase 1 en 2 bij leer- en ontwikkelsingsstoornussen in het zorgcontinuüm 
 • Opvolging moeilijke thuiscontexten 
 • Doorverwijsfunctie naar CLB 
 • Coördinatie tijdelijk onderwijs aan huis 
 • Informatie-overdracht / tips rond aanpak bij leer- en ontwikkelingsstoornissen
 • ... 

Terug naar het menu

Studieprefect

Wij willen vooral een COACH zijn voor zowel LEERKRACHTEN als LEERLINGEN

 

Door in overleg te gaan kunnen we een belangrijke partner zijn bij het organiseren van positief klasmanagement,Bij het motiveren van de leerlingen, bij moeilijke gesprekken, begeleidingsgesprekken met leerlingen, conflicthantering ...

Als studieprefect willen we vooral bijdragen aan preventie van probleemgedrag. Anderzijds assisteren we ook de leerkracht om herstelgericht te werken.

Terug naar het menu

Zorgcontinuüm

zorgcontinuüm Bernardustechnicum

 

Binnen het zorgcontinuüm situeert het KOMPAS zich vooral op het niveau van de verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.

Terug naar het menu