Siemens geeft workshop op Gelukstede

In plaats dat leerlingen, 3de graad Elektriciteit-Elektronica, naar het bedrijf gaan voor 'werkplekleren' werden de rollen even omgekeerd.
SIEMENS kwam zelf naar Campus Gelukstede om er een workshop te verzorgen in ons labo Engineering Elektronica.
Eerst werden er toelichtingen gegeven bij een didactische transportband voor Industriële automatisatie, van daaruit werd de link gelegd naar de verschillende mogelijkheden (hard- en software) om de transportband aan te sturen.
Op die manier wordt de theorie onmiddellijk omgezet naar een praktische leeromgeving, experimenteel onderzoek waaruit diverse (geïntegreerde) projecten ontstaan.
Het werd een boeiende interactie 'leerling-lesgever' en tevens een nuttige bijscholing voor de leraar elektronica.
Dank aan SIEMENS!