Een nieuwe speelplaats voor Hoogstraat 20

Opening van de heringerichte speelplaats Hoogstraat 20. Een investering uit noodzaak omwille van de verplichte aansluiting op het gescheiden rioleringsnetwerk, werd meteen ook aangewend om de herinrichting van de speelplaats te realiseren. Een eigentijds ontwerp met meer groen en het gebruik van duurzame materialen zorgt voor een aangename speelomgeving op school. En met de ondergrondse en innovatieve manier om het hemelwater op te vangen is ook tegemoetgekomen spaarzaam om te gaan met water voor sanitair gebruik. Met dank aan iedereen die aan dit project heeft bijgedragen!