Challenge day

Maandag 25 november namen 106 leerlingen van het 4de jaar deel aan ‘Challenge Day’. Challenge Day vzw werd door het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, geselecteerd om met de workshop rond mentale gezondheid ‘Challenge Day’ naar scholen te trekken. Omdat wij een officiële rode neuzenschool zijn, kreeg onze school de kans om deel te nemen aan deze workshop. De workshop is mogelijk dankzij de rode neuzenacties en giften van alle Vlamingen.

Een Challenge Day is bedoeld om een groep jongeren te inspireren om de beste versie van zichzelf te zijn en het goede voorbeeld te geven aan de rest van de school.

Het werd een energieke, positieve dag. Een dag waarbij veel gelachen werd. Een dag waarbij leuke spelletjes werden gespeeld, maar ook een dag waarbij er werd gepraat en geluisterd naar elkaar. Een dag waarbij jongeren en leerkrachten elkaar beter leerden kennen. Met momenten was het een heel emotionele dag. Maar er was een veilige, hartverwarmende sfeer waarbij jongeren en begeleiders elkaar steunden tijdens een moeilijk moment. Waar het om gaat, is dat jongeren de ruimte krijgen om zichzelf te laten zien, zich bewust te worden van het feit dat niemand zich een imago hoeft aan te meten om ‘erbij te horen’. Want echt helden blijven zichzelf!

Wij kijken alvast met positieve blik naar de mooie dag! We hopen dat deze intense ervaring bijdraagt aan de persoonlijke groei en aan de goede sfeer in de klassen.

Meer foto's.